За проекта

Балкански Културен Институт получи подкрепата на европейската програма “Младежта в действие” за проекта си „Младежта на Балканите - Отворени сцени”, № BG12/A1.1/385/R3. Той е замислен като многостранен младежки обмен и предвижда да предостави възможност за среща на 37 младежи и лидери от 5 балкански страни - България, Румъния, Турция, Гърция и Кипър. Планира се да бъде реализиран в България.

Subscribe to Проект „Младежта на Балканите - Отворени сцени” RSS